ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ข้อมูลตำแหน่งพันธุ์ไม้สามารถดูเพิ่มเติมไดที่หน้าแผนผังพันธุ์ไม้ ปัจจุบันมีการศึกษาพันธุ์ไม้ดังนี้

  • พันธุ์ไม้ในระบบฐานข้อมูลทั้งสิ้น 134 ชนิด
  • แบ่งเขตพื้นที่ศกษาออกเป็นทั้งหมด 11 เขต
  • สำรวจพื้นที่และทำการศึกษาแล้ว 10 เขต

ระบบฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาและบุคคลทั่วไป หรือผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลพันธุ์ไม้ สามารถทราบได้ถึงข้อมูลลักษณะทางกายภาพ คุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาจากการใช้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น หากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการติดต่อนักพัฒนา กรุณาติดต่อคุณครูพิชญา สืบนุการณ์ อาคารเรียน 3 ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา


การค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้สามารถค้นหาได้จากรหัสพันธุ์ไม้และชื่อพันธุ์ไม้ โดยจะต้องระบุรหัสหรือชื่อพันธุ์ไม้ให้ถูกต้องระบบจึงจะนำท่านไปยังข้อมูลพันธุ์ไม้นั้น ๆ ในส่วนของการค้นหาด้วยรหัสพันธุ์ไม้ ท่านไม่จำเป็นต้องพิมพ์เครื่องหมาย (-) ในช่องค้นหาเนื่องจากระบบจะเติมให้โดยอัตโนมัติ พบปัญหาการใช้ระบบติดต่องานพฤกษศาสตร์โรงเรียน