เกี่ยวกับนักพัฒนา

นายชำนาญ หรีดจีน - โปรแกรมเมอร์

เขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ สร้างและออกแบบฐานข้อมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

นางพิชญ สืบนุการณ์ - ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้โรงเรียนศรีรัตนวิทยา รวบรวม จัดกระทำและเรียบเรียงข้อมูล ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา