แผนผังพันธุ์ไม้พื้นที่ศึกษาที่ 1


พื้นที่ศึกษาที่ 2


พื้นที่ศึกษาที่ 3


พื้นที่ศึกษาที่ 4


พื้นที่ศึกษาที่ 5


พื้นที่ศึกษาที่ 6


พื้นที่ศึกษาที่ 7


พื้นที่ศึกษาที่ 8


พื้นที่ศึกษาที่ 9


พื้นที่ศึกษาที่ 10